Den 9-13 juli 2014 bjuder på spännande upplevelser kring kultur, natur och hantverk på Backfors Gård i Bjurholm, Västerbotten. Veckan är en samlingspunkt och ett forum för människor från både när och fjärran som alla är varmt välkomna att delta på detta unika evenemang i norra Sverige. Onsdag 9 juli är det öppet hus på gården kl 12.00-16.00 med utställare, hantverk, uppvisningar, fikaförsäljning och möjlighet att se djur och växter på gården. De övriga dagarna är det kurser och fasta arrangemang som man måste boka in sig på i förväg!

Kurser - En gyllene omväg 2014


9 juli, Öppet hus
Öppet hus på gården med lokala utställare och hantverkare. Möjlighet att träffa alla gårdens djur och växter på nära håll finns också. Dessutom olika uppvisningar och aktiviteter som tex prova på hantverk, försäljning, åk häst och vagn och mycket mer.
Datum: 9 juli kl 12.00-16.00
Pris: Gratis inträda på gården(vissa aktiviteter kostar)

10 juli, Lantrasträff
En träff för den som intresserar sig för lantraser i stort och de med nordlig härkomst i synnerhet. Vi pratar om Bjurholmshönan, Fjällnäsfåret, Klövsjöfåret, Nordsvenska hästen, Lappgeten och de Fjällnära boskapet. Dessutom går vi runt och tittar på gårdens olika lantrasdjur.
Datum: 10 juli kl 12.00-16.00
Pris: 250 kr inkl fika
- Anmälningsblankett

11 juli, Permakultur, odling och alternativbruk
En kurs där vi lär oss mer om permakultur, odling i norr och hur vi småskaligt kan bruka våra marker på ett mer hållbart sätt. Vi berättar också om hur vi långsamt byggt upp vår gård och våra odlingar, vilka grödor som fungerar för oss och vilka problem vi stått inför.
Datum: 11 juli, kl 12.00-16.00
Pris: 250 kr inkl fika
Kursledare: Lotta Nilsson, Jonas Nordlund
- Anmälningsblankett

12-13 juli, Bruks & skogskörning med häst
Fortsättningskurs som riktar sig till ekipage/kuskar som vill utvecklas inom bruks och/eller skogskörningen. Kanske har man stött på problem eller vill få ännu mer kunskap inom körningens olika delar. Vi provar på både jordbruk och skogskörning med hästarna plus att vi går igenom utrustning, hantering av hästarna och säkerhet. Möjlighet att delta både med egen häst och att låna gårdens hästar finns. Även åhörarplatser kommer att finnas.
Datum: 12-13 juli
Pris: 1200 kr
Åhörare: 600 kr
Instruktör: Fredrik Ottosson
- Anmälningsblankett

För mer info kontakta Backfors Gård
ridning@backforsgard.se
070 - 66 32 890 eller 070 - 28 27 146© Backfors gård - Häst och natur handelsbolag